III Interaktywne Warsztaty Tematyczne
„Od rozpoznania do leczenia” Telemedycyna konsultacyjna na usługach kolposkopii ambulatoryjnej.

6 - 7 KWIETNIA 2018r.

TERMIN
KONFERENCJI

6 - 7 KWIETNIA 2018r.

PROGRAM KONFERENCJI

SPRAWDŹ

szczegółowy program Konferencji

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hotel Andersia****

plac Andersa 3, 61-894 Poznań

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zapraszamy na III odsłonę Konferencji nazwaną przez nas w roku 2013 warsztatami aby podkreślić jej praktyczny charakter, a jednocześnie określoną mianem „od rozpoznania do leczenia", która wskazuje na kompleksowe zajęcie się tematem patologii szyjki macicy. Niewątpliwie rok 2018 przyniósł znaczące nowości,

z którymi chcieliśmy się z Państwem podzielić. Jedną z nich jest telemedycyna, która sprawdzona w zakresie kolposkopii konsultacyjnej na gruncie amerykańskim dotarła również do Polski. Chcemy Państwu przedstawić możliwości korzystania z podstawowej wersji kolposkopu z funkcją telekonsultacji specjalistycznej w czasie rzeczywistym. Dążenie do obiektywizacji badania wyrażają wchodzące na rynek europejski dwie nowe technologie diagnostyczne promowane pod nazwą ZedScan i TruScreen. Obie koncepcje zautomatyzowanej „kolposkopii" były prezentowane w 2017 roku na konferecji EUROGIN w Amsterdamie jako nowe narzędzia diagnostyczne do wykorzystania ambulatoryjnego. Również w zakresie diagnostyki laboratoryjnej pojawiły się zaskakujące nowości, w tym bardzo dynamicznie rozwijająca się metoda genetycznej detekcji śródnabłonkowej neoplazji, która ma ambicję zastąpić wysłużoną cytodiagnostykę i stać się uzupełnieniem dla badań molekularnych. Wzorem lat ubiegłych uprzedzając prezentacje powyższych nowości przez pomysłodawców i producentów dokonaliśmy w Państwa imieniu praktycznej oceny wszystkich powyższych koncepcji diagnostycznych w Pracowni Patofizjologii Szyjki Macicy GPSK w Poznaniu. Pokażemy wyniki naszych testów i podzielimy się z Państwem naszymi obserwacjami. Temu celowi posłużą tradycyjnie organizowane warsztaty cytologiczno- kolposkopowe, które posłużą jako poligon dla nowych technologii badawczych. Zapraszamy do aktywnego udziału w quizie diagnostycznym opartym jak co roku na kilkudziesięciu najciekawszych przypadkach klinicznych, które udało nam się zebrać w dwóch ostatnich latach. Tych z Państwa, którzy pragną sformalizować swoje umiejętności w zakresie kolposkopii zapraszamy do udziału w certyfikowanym kursie kolposkopowym organizowanym przez Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy będące członkiem ESCPC. Uzyskany certyfikat ma moc urzędową we wszystkich państwach EU i staje się przepustką do udziału w kursie zaawansowanym.

Do zobaczenia w Poznaniu
Prof. dr hab. Witold Kędzia

AKTUALNOŚCI

10 stycznia2018 Uruchomienie strony internetowej. Możliwość rejestracji na Konferencję.

19 stycznia 2018 Informacje o rejestracji i kosztach  udziału w kursie kolposkopowym zostaną podane 24 stycznia

26 stycznia 2018 KURS KOLPOSKOPOWY

Szanowni Państwo

W imieniu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy - członka ESCPC

zapraszamy Państwa do udziału w KURSIE KOLPOSKOPOWYM – etap podstawowy.

czytaj więcej

Kurs kolposkopowy

Odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2018 r. w godz. 14.00-17.30.

Kurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy będące członkiem ESCPC.
Zaliczenie i certyfikat uzyskają uczestnicy obecni na Warsztatach oraz na Kursie. Uzyskany certyfikat ma moc urzędową
we wszystkich państwach EU i staje się przepustką do udziału w kursie zaawansowanym.

certyfikat 1

OPŁATA
ZJAZDOWA

KOSZT UCZESTNICTWA
W ZJEŹDZIE:

300,00 zł
- zgłoszenie do 16 marca 2018r.
350,00 zł - zgłoszenie od 17 marca 2018r.
400,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)
150,00 zł - Patomorfolog, Pielęgniarka, Student

UWAGA: o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji

200,00 zł - Kurs Koloposkopowy


IMPREZA TOWARZYSZĄCA:


120,00 zł
- koszt uczestnika
120,00 zł - osoba towarzysząca, uprawnia
do udziału tylko w Imprezie Towarzyszącej

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych
w INFARMIE.

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach konferencyjnych
2)  teczkę z materiałami konferencyjnymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  przerwy kawowe
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  przerwę lunchową pierwszego dnia
7)  streszczenia wykładów


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ<BR>PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:

AGORA
ul. Błażeja 10L/2, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „GINEKOLOGIA POZNAŃ”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 16 marca 2018 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 14 punktów edukacyjnych przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską.

REZERWACJA
HOTELU

Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc noclegowych
proszone są o dokonywanie rezerwacji wyłącznie:

1)  uzupełniając formularz rejestracji znajdujący się na stronie
2)  lub e-mailem na adres: hotele@agora-konferencje.pl

Gwarantujemy Państwu miejsca noclegowe z bonifikatą.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2